O projekcie


Tytuł operacji:

Grupa operacyjna:
Cel operacji:
Skład grupy operacyjnej:


Okres realizacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Niskie emisje

Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni. Efektywność działania systemu będzie oceniana na podstawie parametrów mikroklimatycznych oraz dobrostanu loch prośnych.

  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków,
    ul. Sarego 2
  • Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku (OHZZ), Chodeczek, 87-860 Chodecz,
  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice,
  • TechnoSfera Iman de Zwarte, Gronów 36, 69-220 Ośno Lubuskie

marzec 2023 – grudzień 2024

1 717 068,00 zł

Skip to content