Budowa płuczki zakończona! TechnoSfera zakończyła budowę prototypowej biologicznej płuczki powietrza. Płuczka została usadowiona przy chlewni dla 150 loch.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w innowacyjnych tunelach wentylacyjnych.

Zainstalowanie prototypowej wentylacji i systemu oczyszczania powietrza dla loch w oborze stanowi kluczowy krok w utrzymaniu zdrowego środowiska dla zwierząt. W chlewni już zamontowano w pełni zautomatyzowany system sterowania wentylacją i oczyszczaniem powietrza. Ten system będzie regulować natężenie wentylacji oraz intensywność oczyszczania powietrza, dostosowując się do danych „na żywo” pochodzących z czujników sprzężonych z systemem sterowania.

System automatycznego sterowania wentylacją, oparty na odczytach czujników temperatury i wilgotności, obecnie przechodzi proces wdrożenia. Wraz z nadejściem wiosny, gdy temperatury na zewnątrz zaczną rosnąć, będziemy mogli śledzić efekty zaprogramowanych ustawień i doskonalić działanie systemu.

W projekcie przewidziane są kolejne etapy, obejmujące przeprowadzenie testów i dostosowanie systemu. Dodatkowo planowane jest regularne szkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę i konserwację systemu. Ze względu na unikalne cechy każdego budynku inwentarskiego oraz zewnętrzne warunki atmosferyczne, konieczne jest dostosowanie rozwiązań w indywidualnej konfiguracji, z uwzględnieniem optymalnego lokalnego sterowania.


TechnoSfera

W siedzibie firmy TechnoSfera zakończone zostały prace nad prototypowym, innowacyjnym urządzeniem filtrującym i oczyszczającym powietrze chlewni, roboczo nazywanym „płuczką powietrza” lub po prostu „płuczką”.

Płuczka gotowa do montażu w systemie „włącz i używaj” w dniu 27.11.2023 roku została przetransportowana na fermę OHZZ w Borzymie.

W dniach 28.11-01.12.2023 płuczka była montowana, podłączana i programowana do użytkowania.


Trwają intensywne prace nad konstrukcją prototypu.

Partner grupy firma TechnoSfera buduje prototyp biologicznej płuczki powietrza, czyli zestawu zabudowanych w kontenerze morskim filtrów powietrza służących do oczyszczania powietrza chlewni, który zostanie zamontowana przy chlewni dla 150 loch.

TechnoSfera tworzy prototyp planu wentylacji i chłodzenia oraz zajmuje się automatyzacją PLC, stabilnego systemu klimatycznego z udziałem płuczki biologicznej. Koncepcje TechnoSfery automatyzuje Berg Automation BV, z którym beneficjent współpracuje od wielu lat. Berg Automation BV to holenderska firma o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych i specjalnych rozwiązań dla hodowli zwierząt.

Biologiczna płuczka powietrza jest budowana i wymiarowana autorsko w systemie modułowym przez TechnoSferę we własnym zakresie. Podstawowa konstrukcja płuczki powietrza jest zawsze podłączona do kontenera morskiego (20 lub 40 stóp). To w pełni modułowe rozwiązanie dla każdej wielkości budynku inwentarskiego przy minimalnych modyfikacjach konstrukcyjnych i bez konstrukcji podziemnych. Konstrukcja zapewnia niskie zużycia energii i jest bardzo łatwa w utrzymaniu dla użytkownika. Ponadto jest typem rozwiązania w ekonomii cyrkularnej – elementy można demontować i używać ponownie gdzie indziej i nawet do innych celów.

Płuczka powietrza jest wyposażona w urządzenie filtrujące wodę obiegową, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie zużycia energii i zużycia komponentów. Pozwala to też zmniejszyć częstotliwość konserwacji i wymagania serwisowe. Tym samym opracowywane przez TechnoSferę rozwiązanie ogranicza nie tylko emisje chlewni, ale także emisje związane z pracami serwisowymi.

Osoby zainteresowane szczegółami technicznymi płuczki mogą skontaktować się ze specjalistami z TechnoSfery poprzez stronę internetową:

www.techno-sfera.pl


Głównym celem działań grupy Niskie emisje jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii polegającej na łączeniu chłodzenia powietrza wprowadzanego do budynku i jego oczyszczaniu ze szkodliwych gazów, pyłów i innych zanieczyszczeń, podczas jego usuwania z pomieszczenia inwentarskiego.

Prace prowadzone w ramach pierwszego etapu projektu obejmują:

– modernizację budynku inwentarskiego, w którym przebywać będą lochy prośne objęte doświadczeniami,

– prace nad stworzeniem prototypowej instalacji, umożliwiającej chłodzenie powietrza wpływającego do chlewni oraz  filtrację powietrza w kontenerowej, modułowej płuczce (pralni),

– implementację pilotażowej instalacji,

– zamontowanie rejestratorów mikroklimatu i pozyskanie wstępnych danych o warunkach mikroklimatycznych (temperatura, wilgotność, ruch powietrza, stężenie gazów CO2, NH3, H2S, CH4) i zawartości  pyłów i drobnoustrojów  w powietrzu  pomieszczenia i na zewnątrz budynku oraz zainstalowanie urządzeń monitoringu technologii połączonych z platformą przetwarzania danych w chmurze.

W kolejnych wiadomościach będziemy informować Państwa o postępie prac naszej grupy operacyjnej.

Skip to content